VEILEDNING


FROA mener at det finnes en stor behov for å forstå bedre det norske systemet mellom befolkning med innvandrer bakgrunn. Språk og kulturelle barrierer, og en manglede kommunikasjons evner til de norske institusjoner gjør det vanskelig til flere personer med innvandrer bakgrunn. Ny migranter, asylsøkere og papirløse trenger veiledning og FROA jobber aktiv i denne feltet. FROA gir informasjon og veiledning i Integrasjon, migrasjon og diskriminering.

INTEGRASJON

FROA tilbyr informasjon i forhold til de ulike aspektene av integrasjon. FROA bruker flere kilder til informasjon for dette. FROA har jobbet med IMDI i det siste år og ønsker å utvikle samarbeid med andre offentlig og private institusjoner i Norge. De fleste personer som jobber i FROA har tverrfaglig kompetanse og har gått gjennom sitt egen integrasjon prosess. De samlede erfaring, kompetanse og samarbeidspartner gir oss en unik posisjon i integrasjon feltet. Vil du samarbeide med FROA. Ta kontakt med oss.

Her finner du info:
NY I NORGE
SAMFUNNSKAP
JUSS BUSS
NAV

DISKRIMINERING

FROA jobber mot diskriminering.  FROA setter fokus på å vise at mangfold er best.  FROA jobber aktiv gjennom aktiviteter og prosjekter for å fremme mangfold og en flerkulturelt dialog mellom personer og kulturer. FROA gir veiledning til de som har opplevd diskriminering av noen av årsakene som er forbudt ved lov i Norge. FROA søker å utføre samordnet arbeid med spesialiserte offentlige institusjoner mot diskriminering.  Føler du diskriminert? Ta kontakt med oss

Her finner du info: LDO

MIGRASJON

Migrasjon er en kompleks prosess for mange som bestemte å flytte fra hjemlandet til Norge.  FROA gir informasjon og veiledning om status, regler og institusjoner i Norge.  FROA har utviklet et nettverk av personer med forskjellig språk kompetanse som kan bidra i flere tilfeller.  FROA har jobbet med ny migranter, asylsøkere og papirløse til å informere dem om egen status etter norske regler.

Det er noen tilfeller der integrering er svært komplisert for noen mennesker. Det er økonomiske eller juridiske grunner som i noen tilfeller foreslår at det beste alternativet er å komme tilbake til landet.

Her finner du mer info: UDI