OM OSS


FROA er en paraplyorganisasjon for frivillige og frivillige organisasjoner som arbeider på innvandrerspørsmål, integrering og mot diskriminering.

Vårt mål er å skape et sted for åpen dialog mellom ulike kulturer og utvikle prosjekter for integrering. Vi gir informasjon om hvem, hvordan og hvorfor personer med innvandrer bakgrunn bør snakke med. Vi gir dem også veiledning om offentlig tjenester, ulike norske organisasjoner og institusjoner, som er der for å hjelpe dem.

Vi bruker vår samlede kompetanse til å skape en åpen dialog i ulike prosjekter, ved hjelp av kjente metoder og modeller som gir resultater.

FROA ønsker å jobbe med engasjerte personer og samarbeidspartners. Ta kontakt med oss.

Styret – periode 2015 – 2017

Verv Navn Kontakt info Periode
Leder Jorge Luis Balarezo Llamas +47 93615593 2015 – 2017
Neste leder Isabel Jacqueline Carvajal Sepulveda +47 93038616 2015 – 2017
Kasserer Leandro Perez Rodriguez +47 45062101 2015 – 2017
Styremedlem Sindre Mørk +47 97008346 2015 – 2017
Styremedlem Luciano Ferro +47 97489191 2015 – 2017
Styremedlem Oscar Lund Cruz +47 45246657 2015 – 2017

Medlem organisasjoner

Organisasjon Representant Kontakt info
UngViktor Isabel Jacqueline Carvajal Sepulveda +47 93038616
Kondor Leandro Perez Rodriguez +47 93615593
Casa Peru Javier Montero +47 94725031
Rumy Rumy Oscar Lund Cruz +47 45246657
Italianere i Norge Luciano Ferro +47 97489191
Forum Latin-amerika Jorge Luis Balarezo Llamas +47 93615593
Kondor Hector Palacios +47 97976202
Radio Latinoamerica Hans Dahle +47 48092382
Rødt ungdommer Sindre Mørk +47 97008346
Nitin Daniel Ommundsen
Gonzalo Guerreiro
+47 93016985
+ 47 98840975

Styret – periode 2015 – 2017

Verv Navn Kontakt info Periode
Leder Jorge Luis Balarezo Llamas +47 93615593 2015 – 2017
Neste leder Isabel Jacqueline Carvajal Sepulveda +47 93038616 2015 – 2017
Kasserer Leandro Perez Rodriguez +47 45062101 2015 – 2017
Styremedlem Sindre Mørk +47 97008346 2015 – 2017
Styremedlem Luciano Ferro +47 97489191 2015 – 2017
Styremedlem Oscar Lund Cruz +47 45246657 2015 – 2017

Medlem organisasjoner

Organisasjon Representant Kontakt info
UngViktor Isabel Jacqueline Carvajal Sepulveda +47 93038616
Kondor Leandro Perez Rodriguez +47 93615593
Casa Peru Javier Montero +47 94725031
Rumy Rumy Oscar Lund Cruz +47 45246657
Italianere i Norge Luciano Ferro +47 97489191
Forum Latin-amerika Jorge Luis Balarezo Llamas +47 93615593
Kondor Hector Palacios +47 97976202
Radio Latinoamerica Hans Dahle +47 48092382
Rødt ungdommer Sindre Mørk +47 97008346
Nitin Daniel Ommundsen
Gonzalo Guerreiro
+47 93016985
+ 47 98840975

Her kan du laste ned vedteker: FROA – vedteker