Matsikkerhet på asylmottak

OsloMet-forskerne Laura Terragni og Sigrun Henjum, sammen med masterstudenter fra samfunnsernæring, har undersøkt matsikkerhet blant asylsøkere som bor i norske ordinære asylmottak. Studien ble gjennomført i 2017 i åtte asylmottak i Sør/Øst-Norge. Funnene viser at en stor andel av asylsøkere opplever matusikkerhet og dette gjelder også småbarnsfamilier.
Seminaret presenterer resultatene fra undersøkelsen, og vil drøfte initiativer som kan bidra til å redusere matusikkerhet.

Prosjektet er delvis finansiert av OsloMets interne midler og av prosjektet Sunn Start på mottak, som har mottatt tilskudd fra IMDI ​​Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennom Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus (FROA) .


Følg lenken for program og påmelding.

http://www.hioa.no/Hva-skjer/Matsikkerhet-paa-asylmottak