KONTAKTINFORMASJON


FROA mener at å sikre like muligheter for alle innebærer å sikre hver enkelt reell tilgang til grunnleggende offentlige tjenester. Derfor tilbyr FROA informasjon om offentlig tjenester som gjelder helse, utdanning og arbeidsliv i Norge. Ta kontakt med oss!

  • +47 936 15 593

  • info@froa.no

  • Tøyenbekken 5, 0188 Oslo

eller kontakt oss rask …