INFORMASJON


FROA mener at å sikre like muligheter for alle innebærer å sikre hver enkelt reell tilgang til grunnleggende offentlige tjenester. Derfor tilbyr FROA informasjon om offentlig tjenester som gjelder helse, utdanning og arbeidsliv i Norge. Ta kontakt med oss!

HELSE

Helsetjenester må tilpasse tilbudet til innvandrerbefolkningens behov. Dette er en svært viktig forutsetning for å sikre rettferdig tilgang til helsetjenester for brukere med ulik språklig og kulturell bakgrunn. FROA gir informasjon om rettigheter og tilgang til helsetjenester til personer med innvandrer bakgrunn. FROA ønsker å samarbeide med offentlige institusjoner for å redusere underskuddet til flerkulturell kompetanse og sikre rettferdige offentlige tjenester for alle. En fin resultat av vår arbeid i denne område er vår samarbeid i Sunn Start med IMDI, Diabetes forbundet, Ressurssenter for Migrasjon Helse fra Oslo Kommune og Oslo Høyskole.

SUNN START

UTDANNING

Tilgang til utdanning er en rett og en viktig betingelse for å sikre utvikling av mennesker. FROA gir informasjon om det norske utdanningssystemet og ta kontakt med de institusjonene som tilbyr spesialisert råd til utdanning.  Norsk språk læring er et av de mest verdifulle verktøyene for å få tilgang til andre tjenester.  FROA tilbyr norskkurs og informasjon om offentlig tjenester når det gjelder utdanning.  FROA jobber aktiv gjennom prosjekter for øke kunnskap og kompetanse i de følgende områder: Mat og helse, Kunst, kultur og musikk, og fysisk og friluft aktiviteter.  FROA ønsker å utvikle nettverk og samarbeid med andre organisasjoner og offentlig institusjoner til å tilby like tilgang og muligheter til alle.

Her finner du informasjon:

UTDANNING.NO

NOKUT

ARBEIDSLIV

Arbeidsliv er en av de viktigste aspektene for menneskers liv og fremgang. FROA gi informasjon og råd om arbeidsliv for å sikre at folk fullt ut nyter sine arbeidsrettigheter og i noen tilfeller tilrettelegge overgang fra ulovlig arbeid til arbeid etter norske lover og regler.FROA gir informasjon og råd om de ulike aspektene av arbeidslivet:

  • Hvordan arbeidsmarkedet fungerer?
  • Hvordan man søker jobb i Norge?
  • Hjelp med CV og jobbapplikasjoner.
  • Hvordan søke om arbeidstillatelse?

Juridiske aspekter av arbeidskontrakten og rettigheter i en formell stilling.
FROA gir informasjon og veiledning om entreprenørskap, nettverk og muligheter
Å starte egen virksomhet er et alternativ for mange mennesker. Derfor er det nøkkel til FROA utvikle videre Internasjonal senteret til å gi tilgang til et sted (møteplass) hvor alle som besøke vårt senter kan jobbe og utvikle sine ideer. Et sted hvor flere PCer og trådløst nett kan være tilgjengelig for dem, og et sted hvor alle frivillige og profesjonelle kan komme til avtalte tider for å bistå eller veilede dem. Internasjonalt senteret har behov for et kontor som kan tilrettelegge den tjenesten og eventuelt assistere personer i prosessen til å bygge opp sin egen bedrift, veilede dem i å styre egne prosjekter, og assistere dem med administrative utfordringer. FROA vil arrangere workshops om regnskap til prosjekter eller oppbygging av enkeltmannsforetak eller markedsføring i sosial media. Det er viktig at alle brukere har mulighet til å treffe folk og utvikle nettverk på et sted hvor alle kan skape tilhørighet.