Årsavslutning for FROA

Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus (FROA), inviterer alle til årets avslutningsfest.

I år har FROA jobbet med forskjellige aktiviteter på asylmottak i regionen, med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Vi har jobbet målrettet på ILA Integrering Asylmottak i Oslo og Dikemark Asylmottak i Asker.

På ILA mottak har vi avholdt to kurs for asylsøkere i høsten 2017, og vi har også vært med å arrangere ulike arrangementer.

Matkurs:
Kurset har bestått av basis matkunnskap og litt opplæring innen ulike kreative metoder og hvordan følge oppskrifter, samt norske råvarer og lokal mat.
Kurset ble arrangert på Kulinarisk Akademi (KA).

Kunstkurs:
Med kunstkurset ønsket vi å utvikle noen av ferdighetene til deltakerne innen ulike ekspressive medier.
Kurset ble avholdt på Interkulturell museum (IKM)

På Dikemark arrangerte vi matlaging som fast aktivitet to ganger i måneden, samt flere workshops som blant annet dans, trommer og kunst.

Vi ønsker å invitere deg til å feire avslutningsfesten sammen med oss. Vi håper mange fra ulike kulturer og nasjoner ønsker å komme og spise internasjonal mat laget av våre kursstudenter. Det vil bli en kulinarisk opplevelse!

En torsdag ettermiddag full av god musikk, kunst og god gratis mat på Interkulturelt museum.

Alle som jobber for å bygge et mer inkluderende, åpent og bedre samfunn må stå sammen.

Vi ønsker alle velkommen!