AKTUELLE


FROA mener at å sikre like muligheter for alle innebærer å sikre hver enkelt reell tilgang til grunnleggende offentlige tjenester. Derfor tilbyr FROA informasjon om offentlig tjenester som gjelder helse, utdanning og arbeidsliv i Norge.

Et opprop for Oslo mottak

Av en merkelig grunn legger regjeringen ned forsøket integreringsmottak [...]


Posted By Category: UncategorizedComments: 0

Årsavslutning for FROA

Flerkulturelt råd for Oslo og Akershus (FROA), inviterer alle [...]


Posted By Category: UncategorizedComments: 0

Frivilighets dag

05 desember I dag er Fn sin internasjonale frivilighets dag! Today [...]


Posted By Category: UncategorizedComments: 1