ORGANISASJON


HISTORIE

Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus – FROA er en brobygger som har som formål å fremme likestilling, mangfold og integrering.  Siden 2011 har FROA drev sosialt arbeid gjennom prosjekter.  Ved flyktningkrisen i 2015 spilte FROA en viktig rolle med å organisere frivillig innsats og arrangere et folkemøte på Litteraturhuset hvor Oslo sin Ordfører, Marianne Borgen, innkalte frivillig organisasjoner til en dugnad.

I 2016 har FROA jobbet sammen med Ressurssenter for Migrasjon Helse til Oslo Kommune, Oslo Høyskole, Diabetesforbundet og Integrerings- og mangfoldsdirektorate – IMDI i prosjektet Sunn Start på Mottak.  FROA jobbet for å gjøre overgangen til et nytt samfunn lettere for familier på 4 asylmottak, der fokuset var på mat, helse og informasjon.

I 2017 begynte FROA med Internasjonal senteret ut til mottak.  FROA settet fokus på dialog og prioriterte beboeres ønske for å hjelpe dem til få kunnskap og erfaring i de følgende relevante områder: Mat, Kunst og Musikk.  Nå forsetter FROA sitt arbeid og  vil gjerne jobbe i samarbeid med andre organisasjoner, institusjoner og frivillige.  Ta kontakt med oss!

STRUKTUR

FROA er en paraplyorganisasjon for organisasjoner og frivillige i Oslo og Akershus.  Alle medlemmer i FROA samles på Årsmøte som er FROAs høyeste myndighet.  FROA har også et styre som velges hver to år på årsmøte mellom representanter av alle medlemmer.  Styret leder arbeidet i FROA i henhold til virksomhetsplanen og strategien.

FROAs sitt strategiske mål er å bygge opp organisasjonens fremtid med medlemmer som identifiserer seg med FROAs formål.  FROA vil jobbe for å fremme sosial rettferdighet på integreringsfeltet og gi alle like muligheter, samt fremme toleranse mellom ulike kulturer.   FROAs målgruppe er alle personer og organisasjoner i Oslo og Akershus som trenger støtte i sin integrasjonsprosessen.

FROA fremmer en sosialisering som tar hensyn til mangfold og vil oppnå sitt formål gjennom prosjekter.  FROA bruker idrett, mat, kunst, musikk, språk, kultur og podcast som sosiale verktøy.  FROA tilbyr informasjon og veiledning gjennom internasjonal senter, slik at gode ideer og prosjekter utføres og sine gevinster realiseres.

SISTE AKTUELLE


Lyst å se alle aktuelle? Klikk her!

BLI FRIVILLIG


FROA jobber med de følgende verdier: Samhold, Samarbeid, Respekt, Likhet, Likestilling, Antirasisme, Ærlighet og Tillit. Under disse verdiene tror FROA på:

  • En Integrasjon som skaper møteplasser for å fremme kulturelt mangfold.
  • Nettverk utvikling, slik at det gjør mulig å skape en kultur av utvidelse og kunnskap.
  • Likhet som skaper like muligheter for alle.

Gjør en forskjell! Bli med! Velkommen til FROA.